Pages

07 July 2007

Sector of Silly Talks

Čim je osnovan, sektor za ravnopravnost polova ministarstva koje se bavi radom i socijalom, počeo da radi punom parom. Ako ništa drugo, mi prokleti tržištari i poreski egocentrici ne možemo da se požalimo da je uludo osnovana radna jedinica u ministarstvu.

Evo šta je bio zadatak...

Nakon gomile sličnih slučajeva iz američkih kampusa, konačno sam čula jednu pravu priču o političkoj korektnosti iz srpske srednje škole. Naime, nastavnica građanskog vaspitanja je odlučila da ocene učenica upisuje u obliku USPEŠNA a ne USPEŠAN. Uprava škole je ovo uporno odbijanje nastavnice da se povinuje Pravilniku o ocenjivanju učenika u srednjoj školi, smatrala povredom radne discipline i nastavnica se našla pred otkazom. Nevladin sektor se pokrenuo, mreža CHRIS se obratila svim nacionalnim rodnim organima (videti moj prethodni post) pozivajući se na srpski Ustav, Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i konačno, UN-ovu Konvenciju o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena.

I dobro, šta je sad tu problem za jednu libertarijansku feministkinju?

1. Nastavnica građanskog vaspitanja je ugrozila individualne slobode učenica.

Prvo, nisam nigde videla šta učenice ili roditelji misle o tome. Oni su platili nastavnicu za nastavu a ne za advocacy. Verujem da, čak i da žele da vode PC borbu, imaju dovoljno građanskog vaspitanja & obrazovanja da znaju kroz koje institucije i mehanizme se ganja platforma uspešan, uspešna, uspešno...

Drugo, učenice mogu imati problem sa ocenama koje su upisane u nepostojećoj formi. Pravilnik o ocenjivanju u srednjoj školi jasno kaže da su ocene za predmet Građansko vaspitanje: USPEŠAN i VEOMA USPEŠAN. Nema treće opcije. Kraj. Da li će svedočanstva učenica koje imaju nelegalne ocene biti validna? Ne znam. Ok, neko će reći da ocena iz Građanskog ionako ne ulazi u prosek, da je opisna itd. Svejedno, da sam ja učenica, osećala bih da neko ugrožava moje slobode na ovaj način, u ovom slučaju vrednost mog ljudskog kapitala u sertifikovanom vidu.

2. Kolektivna prava su besmislena, budući da ne postoje bez posrednika i egzegeta.

Argumenti CHRIS-a skroz su stakleni, lako oborivi. Oni kažu da se pozivaju na "jednakost svih građana" i "politiku jednakih mogućnosti" iz Ustava. Zatim se pozivaju na zakon o obrazovanju koji zabranjuje "diskriminaciju u oblasti obrazovanja". UN-ova konvencija je citirana kao dokument koji govori o "zabrani diskriminacije žena u oblasti obrazovanja". Odmah da kažem da u tom famoznom članu 10. UN-ove Konvencije nema reči o politički korektnom izražavanju, rodno senzitivnom jeziku i sl. OVOGA prosto nema.

Uostalom, ne vidim kakve direktne veze ima imenovanje nekoga ili nečega sa jednakostima i diskriminacijom. Osim što politički koretkno isterana žvrljotina na diplomi dovodi neke individue u nejednak i diskriminisan položaj u odnosu na ostale. A ne mislim da je to bila namera nastavnice i ekipe. Verujem da su zaista mislili dobro, ali ovo nije način..Jednostavno, ako se tako profanišu ljudska prava, šta će od njih ostati?

3. Nus-naravoučenije ove priče jeste da je svako državno regulisanje uvek pre-regulisanje. Državno pravljenje kurikuluma donosi nevolju. Državno pravljenje kriterijuma za ocenjivanje donosi nevolju. Zanimljivo je da se predmeti istog ranga, Građansko vaspitanje i Verska nastava, ne ocenjuju na isti način. Za ovaj drugi korste se kategorije: ističe se, dobar i zadovoljava.

Koliko se meni čini, u celoj ovoj stvari, na delu je nesporazum. Pravilnik kaže da se USPEH (a ne učenik) ocenjuje kao odličan, vrlo dobar itd. Zatim, VLADANJE se ocenjuje kao dobro, vrlo dobro i sl. Dakle, nema razloga da se "urodnjuje" kategorija uspeha. Kako staviti u ženski rod cum laude?

To je priča. I, kakvu ulogu je imao rodni sektor u njoj? Interventnu. Šefica sektora išla kod direktora i on je rekao da "neće biti problema".

Epilog zamislite sami.

Sector of Silly Walks

Ako je vest tačna, od nedavno postoji sektor za ravnopravnost polova/rodova (ne znam tačan naziv) u Ministarstvu rada i socijalne politike.

Do sada smo imali vladin Savet za ravnopravnost polova i skupštinski Odbor za ravnopravnost polova, a sada sektor. O vojvođanskim telima da ne govorim. Oni su već rodno-ravnopravni član EU, pošto imaju i sekretarijat (model: rad + zapošljavanje + ravnopravnost polova) i zavod za te svrhe. Sve što već postoji u EU...No centrala sada nadoknađuje izgubljeno. Nakon novog sektora, očekujemo sledeći korak - agenciju ili ministarstvo. U najgorem slučaju kancelariju. Bez ironije. To je sasvim realno.

Lex specialis

Bivši radnik NBS, i njegovih 700 kolega su dobili spor kojim se njihovo otpuštanje proglašava nezakonitim. Kaže, ukupna odšteta NBS će biti oko 3 milijarde dinara ili oko 40 miliona evra. Đorđe Kovačević dodaje: Šteta je učinjena i nama, zaposlenima, ali i Narodnoj banci...

Đorđe delimično greši, najveća šteta je učinjena poreskim obveznicima koji će da plate račun. NBS nije pretrpela štetu jer se pokazalo da je mogla da radi i bez tih 700 ljudi. Koliko je drugih zapošljeno u međuvremenu je posebna priča, a kolika šteta će tek biti učinjena u narednom periodu kada se još 700 ljudi vrati na posao ostaje da nagađamo.

Sudska odluka je takva kakva je i nema svrhe komentarisati je. Ja sam verovao da je izmenjeni zakon o radnom odnosu za vreme Đinđićeve vlade dozvoljavao poslodavcima veću fleksibilnost, ali izgleda da sam pogrešio (ili su otpušteni pre usvajanja novog zakona). Da li to možda znači da će sada da se pojavljuju fantomi iz prošlosti i da traže poslove u svim javnim, društvenim preduzećima i administraciji iz kojih su otpuštani? Gde je lex specialis kada je stvarno potreban.