Pages

18 February 2012

Umetnost nelogičkog zaključivanja

Gor, čije prezime samo govori, gotovo jednako kao kada kažete Mur ili Štiglic, da ćete čuti neku levičarsku papazjaniju sa zaključcima koji nemaju blage veze sa otklanjanjem uzroka onoga što on vidi kao problem. Danas je izašla jedna kompletna papazjanija od zaključaka , naravno na B92, koji je već duže vreme vodeći među relevantnim medijima u pričama o propasti kapitalizma i evra. Toplica Spasojević, koji je imao već nekih izjava koje smo svojevremeno komentarisali u vreme dok je vodio Crvenu Zvezdu ili dok je pripremao program izlaska iz krize nas je opet razveselio svojim makroekonomskim analizama. On ističe da sadašnji kapitalizam vodi koncentraciji velikog bogatstva u rukama malog broja ljudi. Ovo bi mogao da nategnuto brani kao činjenicu bez vrednosnog suda i da hrabro izgubi, ali ono što on tu vidi kao problem je da "taj novac ostaje neaktivan jer ga oni ne mogu potrošiti". Nadam se da ga je neko pogrešno preneo jer onaj ko je stekao veliki imetak do njega nije doašo neaktivnošću novca nego upravo tako što ga je plasirao. Taj novac kroz finansijski sektor postaje itekako aktivan i omogućava drugim ljudima da stvaraju vrednost i da troše, svako u skladu sa svojim preferencijama. Ako i dođe do usporavanja investiranja jer konj neće da pije vodu nije problem ni u čemu drugom nego u tome da privrednici ne vide poslovni ambijent atraktivnim za poslovanje, a tu je krivac previše socijalizma koji se uporno naziva neoliberalizmom.

Zdravković vidi problem u monetarnoj multiplikaciji i zalaže se da se ona nekako smanji. Ne znam kako bi to uradio, mada eto nekome zvuči sjajno. I on vidi manjak regulacije kao problem, iako je bankarstvo postalo regulisano do apsurda, pa se upravljanje rizika svelo na upravljanje regulatornim zahtevima. Nadam se samo da ne predlaže Bazel 4 na par desetina hiljada strana, pa da svi lepo krenemo da zajmimo od zelenaša.