Pages

28 April 2009

Koreni

Morate znati da je svet ostario i da više nije u svojoj staroj snazi. On postaje svedok sopstvenog propadanja. Nestaju kiše i toplota sunca; zalihe metala su gotovo iscrpljene; muškarac pregalac ne uspeva na poljima, mornar na morima, vojnik u logoru, nema poštenja na tržištu, pravde u sudovima, sloge u prijateljstvu, veštine u umetnosti, discipline u moralu. Ova rečenica se čuje svuda u svetu, da će sve što ima početak doći do svog kraja, da će ono što je dostiglo zrelost ostariti, da će jaki oslabiti, da će veliki postati mali, a da će posle slabljenja i skupljanja doći do raspadanja.

Ovo nije prilog novijoj istoriji mračnjaštva, autor ove "umne" analize predvideo je još u 3. veku ono što danas pre(d)viđaju ljubitelji novih totalitarnih ideja. Nikako da im se ostvari.