Pages

19 April 2012

Opet prljava kampanja

Ne volim da recikliram stare postove, ali šta ću kad se za četiri godine nije ništa promenilo. Evo posta iz januara 2008. godine:

Najavljuje se prljava kampanja u drugom krugu predsedničkih izbora. Pitanje je šta to tačno znači, ali verovatno pod time podrazumevaju da kandidati neće ukazivati na svoje prednosti, nego pre svega na mane protiv-kandidata.

Što me je podsetilo na knjigu koju sam pročitao pre izvesnog vremena, a koja se zove "In defense of negativity: attack adds in presidential campaings", a napisao ju je John G. Geer, profesor na Vanderbiltu. On u knjizi analizira sve TV spotove u američkim predsedničkim izborima u periodu od 1960. do 2004. godine i dolazi do zaključka da su negativni spotovi mnogo informativniji i tačniji, pa samim tim i korisniji, nego pozitivni. Po njemu, pozitivna kampanja je prepuna opštih mesta, sumnjivih obećanja i izbegavanja suočavanja sa pravim problemima. Sa druge strane, međusobna napadanja omogućavaju biračima da zaista procene ko se zašta zalaže i šta želi. Meni to deluje tačno i potpuno logično.

Što se Srbije tiče, najveća Tadićeva prednost u ovim izborima je Nikolićeva prošlost. Ukazivanje na nju se možda može smatrati "prljavom kampanjom", ali bih ja to prosto smatrao podsećanjem.

Nekom majka, nekom maćeha

Razmotrite sledeće dve vesti:

Vest 1: Srpskom tržištu lekova preti kolaps

Vlada Srbije usvojila je 29. marta program mera za izmirenje dugova od 19 milijardi dinara Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje u 12 kvartalnih rata, prema kome svi proizvođači i distributeri linearno moraju da se odreknu 40 odsto duga. 

Vest 2: Usvojen Predlog zakona o otpisu kamate na dospele obaveze

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Predlog zakona o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, saopšteno je danas iz Kancelarije Vlade Srbije za odnose sa medijima.

Prema ovom predlogu kamate će biti otpisane poreskim obveznicima koji podnesu zahtev do 30. juna 2013. godine za - porez na dohodak građana uključujući i porez na prihode od samostalne delatnosti, porez na dobrobit preduzeća, porez na prenos apsolutnih prava, porez na nasleđe i poklon, porez na promet, porez na registrovano oružje. Takođe, za one koji ispoštuju taj rok, biće otpisane i kamate za dospele obaveze za - porez na fond zarada, porez na finansijske transakcije, doprinose za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinose za obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Vlada se dakle velikodušno odriče kamata na neplaćene poreze, a sa druge strane nema da plati za potrošene lekove. Međutim, osim ovog "maćehinskog" tretmana farmaceutske industrije, otvaraju se još dva mnogo bitnija pitanja - 1) da li ovo znači da je država Srbija bankrotirala i 2) šta je ostalo od vladavine prava i zaštite ugovora ukoliko država jednostrano otpisuje svoje dugovanje na štetu privatnih poverilaca?