Pages

30 April 2009

Ministar policije

Pre svega, moram da konstatujem da Ivica Dačić za mene predstavlja jedno od najprijatnijih iznenađenja u ovoj vladi. Dakle, ne kažem da sam nešto ekstremno zadovoljan time šta i kako radi, već da je, kao ministar, bolji nego što sam očekivao. Takođe, mora se priznati da SPS nije mnogo "zastranjivao" u svom levičarenju. Da li je to zato što su odustali od nekih ideja, ili zato što se ostatak vlade približio njihovim idejama, ne znam.

E sad, da pređemo na intervju u Politici, u kojem Dačić govori o mnogo toga, ali je meni par stvari upalo u oko.

Prvo, vezano za svetsku ekonomsku krizu, Dačić kaže "Ovo je krah neoliberalnog koncepta kapitalizma. Odgovor na svetsku ekonomsku krizu jeste veća uloga države". Naravno da se ja sa time ne slažem, ali nije to poenta. Poenta je u sledećem - ako Dačić već smatra da odgovor na krizu mora da bude veća uloga države, zašto onda podržava ovu vladu? Ova vlada nije na krizu reagovala povećanjem uloge države, ni apsolutno, a posebno u poređenju sa nekim drugim državama. Zašto on nije insistirao na povećanju poreza i dodatnom regulisanju banaka, ili za šta god misli da se treba dodatno regulisati?

Drugo, vezano za policiju, Dačić kaže da oni nemaju dovoljno ljudi, sredstava i svega ostalog. To je, verujem, tačno. Ali, da li on ne shvata da je policija u takvu situaciju dovedena UPRAVO zbog "veće uloge države" u svemu ostalom? Kada bi država prestala da se bavi raznoraznim stvarima kojima ni ne treba da se bavi, bilo bi daleko više para za one stvari kojima država mora da se bavi (policija, pravosuđe, vojska).

Treća bitna stvar su plate u državnoj upravi. Dačić kaže da policija ima ozbiljnih problema u popunjavanju ljudstva u Beogradu, pa ljudi moraju da putuju svaki dan na posao iz drugih krajeva Srbije. Meni to sugeriše da bi plate u državnom sektoru morale da u određenoj meri zavise od lokalnih troškova života. Koliko ja znam, to je standardna praksa u mnogim zemljama, a značilo bi da lekar u Medveđi ima nižu platu od lekara u Beogradu, zato što su neki troškovi života (na primer, stanovanje) daleko viši u Beogradu. Možda bi još bolje bilo prosto decentralizovati policiju i prepustiti određivanje plate lokalnim vlastima u skladu sa uslovima na lokalnom tržištu radne snage.

Četvrta stvar koja mi se učinila zanimljivom je izjava da je "pucanj u policajca - pucanj u državu". Mnoge zemlje imaju slične odredbe u zakonu, po kojima su policajci i druga "službena lica" zaštićenija od ostalih, u smislu da se napad na njih strožije kažnjava nego na neka druga, "obična lica". Ne znam konkretne odredbe našeg Krivičnog zakona, ali sam prilično siguran da i kod nas nešto slično postoji, tako da ne znam na šta tačno Dačić misli. Možda misli da će u buduće, ne samo sud posebno kažnjavati napade na policajce, već da će i sama policija davati prioritet tim slučajevima u odnosu na ostale.

Meni se to ne sviđa, mada mislim da mi je jasna argumentacija. Jednostavno, ne vidim zašto bi život policajca ili političara bio vredniji od života vozača ili lekara. Čak i da zanemarimo da takva zakonska odredba verovatno nije u duhu člana 21. stav 1. Ustava koji kaže "Pred Ustavom i zakonom svi su jednaki", meni se čini da je to duboko nemoralno.