Pages

13 September 2007

Zašto su krediti skupi

Jedan od razloga zbog kojih su krediti tako skupi je u obaveznim rezervama, odnosno stopi obavezne rezerve.
Pogledajte ceo post.

Problem je samo što Jelašić nema mnogo alternativa. Da bi smanjio ponudu novca NBS mora ili da povećava obaveznu rezervu ili da povećava referentnu kamatnu stopu ili da izdaje blagajničke zapise. Ali sve tri opcije poskupljuju kredite.

Siguran sam da će cena kredita padati u narednom periodu.
Do sada smo imali situaciju sa rastom kursa dinara i inflacijom u isto vreme. Tako nešto je moguće samo ako u zemlji postoji višak deviza. Sa liberalizacijom uvoza prema EU i članicama CEFTA devize će lakše izlaziti iz zemlje i pritisak na inflaciju će biti manji. Neće biti potrebe za restriktivnom monetarnom politikom, što znači da obavezna rezerva i kamate mogu pasti.

Naravno, postoji i jednokratno rešenje -- uvođenje evra. Tada bi kamate bile jednake kamatama u EU, plus neki transakcioni troškovi i rizik. Kolike su kamate u Crnoj Gori?

Teorija igara

Boris Tadić: Srbija neće ratovati.

Da li su ovakve izjave racionalne? Ako je cilj predsednika i Vlade da spreče nezavisnost Kosova, onda bi u ovom trenutku trebalo da izigravaju pretnju. To je teško, imajući u vidu da je dosta očigledno da nikome u Srbiji nije do novog rata, ali bi optimalna strategija za one koje hoće da sačuvaju Kosovo bila glumiti kredibilnu pretnju.

Svetski mega car

Искусан таксиста ће вам, ако почнете разговор о фудбалу рећи да не навија ни за велику и јаку Звезду ни за велики и јаки Партизан, већ за ОФК Београд. Погодите зашто.

To je Rambo Amadeus protiv ulaska u NATO. Sjajna analiza.