Pages

15 December 2009

Fiksni kurs

Guverner Jelašić:
Može li NBS nešto preventivno da učini kako dinar ne bi naglo slabio?
- Da, može da promeni devizni režim i način formiranja kursa, ali mora da se zna da se sa izmenom režima kursa moraju automatski promeniti i svi ostali parametri makroekonomske politike, pre svega u još većem smanjenju potrošnje i drastično čvršćoj fiskalnoj disciplini. To ujedno znači da sa stanovišta životnog standarda ne bi bili ni blizu onog nivoa na kome smo danas.

Znači ovako -- smanjenje javne potrošnje i bolja fiskalna disciplina bi doveli do smanjenja životnog standarda?

Štaviše, to čujemo od guvernera koji godinama poziva vladu na smanjenje javne potrošnje? Sve to samo da bi se našao nekakav razlog protiv uvođenja fiksnog kursa.

Guverner kaže da su zahtevi privrednika da se kurs zajednički odredi na sastanku odraz mentaliteta dogovorne ekonomije. To je tačno -- ali ni guvernerove arbitrarne intervencije na deviznom tržištu nisu egzemplar slobodnog tržišta. Proizvoljni intervencionizam vlasti nije ništa bolji od dogovorne ekonomije.

Postoje samo dva oblika tržišno formiranog kursa: slobodno plivajući kurs i fiskni kurs vezan za slobodno plivajuću valutu. Srbija je ekonomski suviše mala, cenovno nestabilna i politički nezrela da bi priuštila slobodno plivajući kurs. Sa druge strane, trgovinska povezanost sa korisnicima evra ili valutama vezanih za evro, kao i mnogi drugi razlozi, jasno upućuju na odricanje od sopstvene monetarne politike i fiksno vezivanje dinara za evro.