Pages

25 May 2010

Naprednjačka stimulacija

Jorganka Tabaković
Drastičan pad srpske valute u prethodnom periodu odraz je stanja jedne neodgovorne i površne vlasti.

Taman kad sam se uplašio da se slažem sa Jorgovankom rekla je:

Da hoće, NBS bi mogla da natera poslovne banke da plasiraju novac u privredu. Neka se banke slobodno obezbede putem hipoteka i na sličan način, (npr. tvrdim obećanjima) ali neka pomognu oživljavanje proizvodnje. ...NBS ima načina da ih uslovi...

Kako je krenulo kada Naprednjaci pobede hapsiće bankare.

Mit o agregatnoj tražnji

Interesantna teza da je stagnacija u Japanu u poslednjih dvadeset godina je posledica demografskih kretanja. Kada se uzme u obzir samo radno sposobna populacija (16 do 65) japanski rast BDPa je jednak rastu EU i SAD.
Japan je i dokaz da državna potrošnja nije efikasna u stimulisanju ekonomskog rasta.