Pages

24 September 2008

Šta kažu ekonomisti?

Evo pisma koje su ekonomisti koji se protive predloženom planu državne intervencije u spasavanju finansijskih kuća poslali Kongresu. Iako prikupljanje potpisa još nije završeno, lista potpisnika je već impresivna.