Pages

25 March 2013

Kiparske kamate

Novi kiparski dogovor, koji obuhvata gašenje i možda poptuni propast depozita u jednoj od dve kritične banke i delimičan gubitak depozita u drugoj, je pravedniji od ravnomernog oporezivanja svih depozitora. Ali vrlo važna i retko pominjana stvar je da su kamate na štednju na Kipru proteklih nekoliko godina bile osetno veće od kamata u ostatku evrozone. Sa istom valutom, jedini izvor veće kamate je rizik. Štediše u kiparskim bankama su to morale da znaju, posebno oni sa depozitima iznad 100.000 evra, granice iznad koje nema državnog osiguranja.

Kad se ovo ima u vidu, za bilo kakvo spasavanje kiparskih depozitora ima mnogo manje opravdanja. Sve kiparske banke su bile Dafiment banke. Manje drastično i u manjem obimu, ali svejedno Dafiment.