Pages

26 September 2006

Stojan Stamenković i Kant

Ima u Kantovoj "Kritici čistog uma", negde na samom početku, jedna legendarna anegdota. Kant opisuje spor između racionalista i empirista, gde jedni brane određeno gledište iz pogrešnih razloga, a drugi ga napadaju, opet iz pogrešnih razloge. Kaže Kant, kao da "jedni muzu jarca a drugi podmeću sito".

Pogledajte članak Stojana Stamenkovića u novom broju Ekonomist magazina i videćete najnoviju verziju ove kantovske anegdote. Pravni tim koji radi za kompaniju Delta tvrdi da ne treba primenjivati antimonopolske zakone još neko vreme, dok ne ojača domaća industrija i domaći brendovi. Muzu ljudi jarca. A Stojan podmeće sito - ne, to je loše, treba odmah početi s primenom tih zakona, jer će u protivnom monopoli srozati kvalitet proizvoda i životni standard stanovništva.

Umesto podmetanja sita, bolje bi bilo da je rekao ovima da počnu da muzu kozu, a ne jarca, tj. da odustanu od protekcionističkih priča o "domaćim brendovima", i da shvate da te zakone o zaštiti konkurencije ne bi uopšte trebalo primenjivati, kako sad tako ni ubuduće.

EBRD i privatizacija

"EBRD (Evropska banka za obnovu i razvoj) će Čačansku banku dokapitalizovati sa 15 milona evra, čime će ukupni kapital te banke "popeti" na oko 40 miliona evra. Republika Srbija sa 39 odsto akcija Čačanske banke i EBRD sa 25 procenata imaju kontrolni paket akcija, ističući da je cena koju će EBRD platiti 2,1 puta viša od knjigovodstvene vrednosti akcija.

Ideja je da se u naredne tri godine banka razvija i da se tada akcije Vlade i EBRD ponude tržištu."

Ova vest iz Danasa je primer kako strana pomoć može i negativno da deluje na razvoj. Da se EBRD ne meša, Vlada bi možda Čačansku banku do sada i privatizovala. Ali EBRD, koja i nije banka nego međunarodna institucija finansirana od strane država EU, dokapitalizuje banke i tako im produžava život u državnom sektoru.

To da će Vlada i međudržavna kvazibanka EBRD za tri godine razviti Čačansku banku i povećati joj vrednost je besmislica. Jer ako vlada stvarno ume da upravlja bankama i preduzećima, zašto ih onda uopšte prodaje kad im uveća vrednost? Neka samo nastavi da im uvećava vrednost.