Pages

19 January 2008

Privatno versus državno visoko školstvo

Vidim da je pokrenuta debata o kvalitetu diplome (jedinog!) mr Predsedničkog Kandidata...Jeste Kandidatova magistratura državna, ali je kragujevačka. Kako oceniti njenu vrednost?

Za bilo kakvo poređenje na temu privatni-državni u srpskom visokom školstvu, treba imati u vidu četiri stvari:

1. Fakulteti u okviru državnih univerziteta toliko se razlikuju među sobom da je besmisleno razmatrati kategoriju "državni univerzitet". Posebno nakon započetih promena od novog zakona. Paradoksalno, Bolonja sada fakulteti nisu više feudi već prave male države u različitim fazama razvoja koje povezuje samo jedna stvar: fiscus.

2. Nedavno završena policy studija Instituta društvenih nauka o državnim i privatnim fakultetima (nažalost, još uvek nemam link) pokazala je ono što smo svi nazirali: profesorski kadar je velikim delom isti na privatnim i na državnim fakultetima. Posebno za deficitarne oblasti (npr. komunikologija, politički marketing itd.) Profesori sa državnih fakulteta drže tezge na privatnim (drže cele kurseve, ne kao gostujući predavači). Dakle, kriterijum ljudskog resursa nije sasvim dovoljan za poređenje. Naravno, mislim na "pertinentne kategorije", tj. poređenje novinarstva na državnom i novinarstva na privatnom, prava na državnom i prava na privatnom i sl. Po tom kriterijumu, nema prevelike razlike izmedju privatnih i državnih fakulteta, pošto u proseku studenti dobijaju istu uslugu u oba slučaja.

3. Tehnička opremljenost - obično se podrazumeva da privatni fakulteti imaju mnogo bolje uslove (dobar marketing!) Ok, jeste da Megatrend ima "pametnu zgradu" i jedan kompjuter po studentu... No nije baš sve tako. U celini uzev, broj knjiga po studentu, opreme, broj profesora po studentu - na većini privatnih fakulteta totalno je poražavajući (postoje fakulteti sa ukupno jednim kompjuterom i dve učionice). Što znači da ni ovo nije mnogo jak kriterijum.

4. Jedina realna razlika između privatnih i državnih fakulteta postoji na nivou kupaca/korisnika usluge: studenata. Na državnim fakultetima generalno ima više "kvalitetnijih" studenata (recimo, bolji uspeh u srednjoj školi), što će se mozda polako menjati...

Dakle, nemojte da dirate mr Predsedničkog Kandidata, bar mu je titula pre-bolonjska..