Pages

25 January 2007

Plate menadžeraPlate vrhunskih medažera u SAD su poslednjih godina vrtoglavo porasle, ne samo u apsolutnom iznosu nego i u poređenju sa kretanjem ostalih plata. Grafik govori.

Nema jednostavnog objašnjenja -- najlakše je reći da tržište tako diriguje, ali tržište je uvek radilo a nagli porast se dešava tek nedavno. Osim toga, tržište menadžera nije tipično. Menadžere biraju i plaćaju upravni odbori u kojima često sede menadžeri drugih firmi, što znači da ima nekih reciprociteta i skoro kartelske zainteresovanosti za održavanje visokih plata.

Jedan od faktora je sigurno veliki internet bum iz 90-ih. Vrednosti akcija su rasle i plate menadžera kao posledica. Ali u vreme dok su svi bili optimistični mnogi su sklopili dugoročne ugovore, koji važe i sada kada je bum prestao. Tako se događaju slučajevi poput Boba Nardellija koji je bio CEO Home Depota od 2000 do 2006. Za to vreme je plaćen $125 miliona i nakon otpuštanja dobio otpremninu od još $200 miliona, a za vreme njegovog mandata akcije firme su pale za 12%.

Biće zanimljivo videti dalje kretanje plata posle buke koja se digla povodom nekoliko ovakvih slučajeva u poslednje vreme. Da li se radi o anomaliji ili ipak o dugoročnom trendu.