Pages

17 August 2013

Komparativna naučna fantastika

Danas dobih ovo na uvid . Odlična komparacija dve fikcije, posebno za generaciju par godina mlađu od blogera Tr.