Pages

30 October 2011

OWS i njegovi "kritičari"

Kako to izgleda kad tročetvrtinske glave, nedovoljno glupe da podrže proteste poput OWS otvoreno, a nedovoljno obrazovane ili hrabre da navedu prave razloge zašto su oni loši, vidimo na dva skorašnja primera: Teofil Pančić u Vremenu i Anne Applebaum u Washington Postu, (prevededeno sa sve pljuvačkim komentarima na Peščaniku).

Oboje ovih autora negativno ocenjuju proteste, i to iz istog razloga: što su tobože "antidemokratski". Pošto se u finom društvu nazivanje nekog "socijalistom" ili "komunistom" ne smatra uštivnim, ako misliš nešto loše o njemu najbolje će biti da ga nazoveš "antidemokratom". Okupatori su "anti-demokrati" jer ne priznaju legalne institucije sistema, a ne zato što tvrde da je kapitalizam propao a socijalizam super, što slave Severnu Koreju, Mao Ce Tunga, Če Gevaru, i traže veće poreze i potrošnju države, punu penziju od 20 godine i ukidanje kreditnog sistema. Ne, to je sve kul, jedino ne valja što ne "poštuju demokratiju".

Ali da malo ja glumim njihovog advokata: šta je tačno nelegitimno i nedemokratski u protestovanju na ulicama protiv vlade i isticanju nekih političkih zahteva? Otkad je to protiv demokratije? Nije li to esencija demokratije? Pri tome je savršeno irelevantno da li se to radi u "demokratskoj" zemlji ili ne. Ako sloboda govora i okupljanja važi onda je irelevantno to što se okupatori sastaju i protestuju u američkim gradovima. Jel treba da shvatimo da je svaki masovni protest u demokratskim zemljama usmeren protiv demokratije same?

Politički korektne tročetvrtinske glave bi htele i da kritikuju mlade, new-age kavijar komuniste i da budu i dalje politički korektne i privhaćene u intelektualnim krugovima mladih, new-age kavijar komunista i njihovih intelektualnih podbunjivača i advokata. Da ne budu, znate, "desnica" što reče Teofil Pančić. Applebaumova daje potpuno nebulozan argument da je protest besmislen jer globalizacija uništava društvo pa je potrebna svetska vlada a oni nisu u stanjuu da je naprave pa prema tome...treba da se skoncentrišu na nacionalne demokratske institucije...koje su nesposobne da zauzdaju globalizaciju i kapitalizam protiv kojih se ovi bune...ali...Oni će samo "ubrzati sunovrat" koji globalizacija nosi, ako nastave da se bune.

Pančić je još bolji, ali sa istim zaključkom da je ceo poduhvat drugova okupatora kontraproduktivan. On ne samo da vidi dalji "sunovrat" u globalizaciju i kapitalizam kao posledicu "antidemokratskih" protesta, nego možda čak i u fašizam: kao što su drugovi Markuze i Horhajmer odavno pokazali, svaka pretnja spolja radikalizuje biržoaziju i gura je ka fašizmu. Ako se pod hitno ne prestane sa "delegitimizacijom demokratije" (naime, kroz javne proteste protiv vlasti), dobićemo umesto društva socijalne pravde kome okupatori teže - fašizam i diktaturu "desnice" (desnog, radikalnog krila buržoazije, kako bi rekao drug Lenjin). Za primer kako to izgleda Pančić ukazuje na Mađarsku Viktora Orbana, vodeću fašističku diktaturu Evrope (mladi što sanjaju o nekom evropskom Čavezu, dobiće umesto toga Pinočea, kaže Pančić)!

Ovo je isti fenoment koji je postojao za vrmee Hladnog rata: kada je sukob kapitalizma i socijalizma zamenjen sukobom na levici između "demokratije" i komunizma, tj menjševika i boljševika. I menjševici su pobedili u Hladnom ratu. I to je otprilike to. "Odbrana demokratije" od "okupatora" je ravna odbrani "ljudskih prava" od boljševika i nazivanju istih "konzervativcima", "ruskim autokratima" i antidemokratima, koje je bilo uobičajeno na hladnoratovskoj levici (i ne samo levici). Socijalizam je ok, ali "demokratski", a ne ruski "azijatski". Isto tako, danas su postmoderni boljševici sa Maovim slikama, klicanjem socijalizmu i nacionalizaciji privrede dočekani istim idiotskim optužbama za "antidemokratičnost" i istom ideološkom perverzijom čija je poenta delegitimizacija ne demokratije nego kapitalizma.