Pages

17 December 2009

Domaći novinari ništa ne znaju

Naravno, ništa novo. Ali, ponekad čak i mene iznenade.

Recimo, Blic, koji prenosi da "građevinska industrija učestvuje u bruto domaćem proizvodu sa 40%". Ili, Press, koji kaže da je Boing uložio 140 milijardi dolara u razvoj novog aviona, Dreamlinera.

Već na prvi pogled je jasno da su cifre nemoguće. Pod "nemogućim" podrazumevam da se vidi iz aviona sa su preterane najmanje 10 puta.

Ne morate biti ekonomski novinar da znate da je učešće usluga u domaćem BDP skoro 60%, što znači da ostalih 40% dele poljoprivreda, industrija i, između ostalog, građevinarstvo. Kako može samo građevinarstvo da učestvuje sa 40%, nemam pojma. Da li novinar zaista živi u nekom paralelnom svetu, u kojem su Beograd i Novi Sad balkanski Dubai i Šangaj, gde novi soliteri niču svakog dana, ne znam. Po podacima RZS, učešće građevinarstva je 2007. godine bilo 4,4%.

A što se Boinga tiče, ukucavanjem "boeing dreamliner 140 billion" u Google se lako može videti da je u stvari vrednost porudžbina (prihod od prodaje Dreamlinera) oko 140 milijardi dolara, a da je investicija u razvoj aviona bila oko 10 milijardi.