Pages

04 August 2006

Antisemitizam levice

Među najglasnijima u osudi Izraela, danas kao i pre dve-tri dsecenije, su levičarske grupe na Zapadu. One svoju osudu izvode uglavnom iz standardnih levičarskih anti-imperijalističkih stereotipa: Izrael je nasilnik i moćni ekploatator a palestinski narod je žrtva. Još kad dodamo tome činejnicu da je podržan od strane Amerike, stvar postaje jasna.

Tomas Haury trdi u svom zanimljivom tekstu o antisemitizmu levice da je pogrešna mejnstrim teorija o rasističkom poreklu ove ideologije. Ona po Haurijy potiče iz otpora prema modernom društvu i kapitalizmu. Stari XIX vekovni antisemitizam i onaj u Hitlerovoj Nemačkoj proistekli su iz nerazumevanja modernog kapitalizma; Nemci su bili ponosni na svoju industriju i manufakture, na ono što su videli kao "produktivan rad", dok su berzanske spekulacije i bankarstvo, gde su dominirali Jevreji, sa sujeverjem otpisivali kao štetočinsku i zavereničku aktivnost (Lord Kejnz se slagao sa njima). Zato su Jevreje i doživljavali kao krvopije i parazite.

Današnji anti-cionizam je takođe derivat tog antikapitalističkog resnatimana, samo u njegovom pomodnijem, antimperijalističkom ruhu, često kombinovan sa jednako popularnim antiamerikanizmom.