Pages

17 February 2021

Moj bilten

Dragi čitaoci, 

Za par dana počinjem sa objavljivanjem samostalnog biltena. Pretplatnici će dobijati ozbiljne tekstove najmanje tri puta nedeljno, na teme iz ekonomije, biznisa, tehnoloških inovacija i političkih ideja. 

Da ne biste ništa propustili pretplatite se odmah!

Iz uvoda: 

Ovaj bilten radi prepoznatljivosti nosi isto ime kao i blog, ali je njegova svrha drugačija. U poslednjih desetak godina svet su zahvatile velike tehnološke, ideološke i političke promene. Cilj biltena nije da se polemički zalaže za poseban skup ideja, iako će one neminovno obojiti moj pristup, već da bude hronika pomenutih promena i njihovih ekonomskih posledica. Očekujte pre svega tekstove vezane za savremene događaje na preseku ekonomije, biznisa, političkih ideologija i tehnoloških inovacija.

Besplatna verzija biltena omogućava Vam uvid u povremene besplatne tekstove. Pretplatom dobijate najmanje tri teksta nedeljno na e-mail, kao i pristup sajtu i arhivi tekstova. 

Hvala!