Pages

28 October 2006

Koliko košta NIP

Guverner Jelašić kaže da će u 2007. brinuti samo o svom poslu, smanjivanju inflacije. I u pravu je. Ali monetarna politika će imati zadatak da smanji uticaj ekspanzije javne potrošnje usled NIP-a, a to će moći samo uz veoma velike kamatne stope.

NIP je 7.5% GDP-a za jednu i po godinu, ili oko 5% godišnje. To znači toliko javne potrošnje umesto produktivnije privatne. Ali posredni efekat, preko kamatnih stopa koje će Narodna banka morati da povećava da bi se neutralisala novčana masa i kontrolisala inflacija, značiće još i dodatno smanjenje privatnih investicija.

A ako kamatne stope rastu, raste i kurs dinara, što nervira izvoznike. Jelašić će biti pod velikim pritiskom da olakša monetarnu politiku.