Pages

05 October 2012

Obama v. Romney

Komentari su otvoreni, a moje mišljenje je ovakvo. Ne sećam se da sam video ovakvu dominaciju jednog predsedničkog kandidata nad drugim u debati. Obama je izgledao malo umorno, ali pravu razliku napravio je Romney svojim izvanrednim izdanjem. Izgleda kao da su ga ranije republikanske debate malo kočile, da je tamo uvek bio u grču i izgledao pomalo kao uljez zbog nedovoljnih konzervativnih kredencijala. Sada kad je osigurao tu podršku videli smo novog Romneyja. Posebno je bio impresivan balans između jasnoće u porukama sa jedne strane i poznavanja i navođenja detalja pojedinih mera i politika sa druge.

Primeri su njegove diskusije detalja poreskih politika i velikog poreskog opterećenja ili Dodd-Frank finansijske regulacije -- gde se jasno vidi da dobro zna o čemu govori, ali je istovremeno sve to rečeno putem razumljivih brojki, primera iz prakse i priča konkretnih ljudi i firmi koje imaju probleme povezane sa ovim regulacijama. 

Obama se sa druge strane držao generalnih ideoloških poruka, bio nesiguran u detaljima i sve to radio uz zamuckivanje i čišćenje grla -- sve što on inače radi samo se se u samostalnim intervjuima ne primećuje toliko. Ali pored ovako artikulisanog i elokventnog Romneyja, to je izgledalo jako loše. 

Trka je ovim postala mnogo zanimljivija, i kao što je neko od ko-blogera primetio na Twitteru, na Intrade kladionici je Obama odmah nakon debate pao sa 79% na 66% šansi za reizbor.

Preporučujem celu debatu, jer na Youtubeu ne vidim baš dobre isečke -- ovo je jedan highlights, ali i tu su neki bolji delovi propušteni. Za one sa najmanje vremena, ovo je dvominutni sažetak u tajvanskoj crtanoj verziji.