Pages

18 November 2007

Vlada ipak ne krije budžet

Iako je Vlada prošle nedelje usvojila Predlog zakona o budžetu taj dokument i dalje nije dostupan javnosti. Sve analize će morati da sačekaju da budžet uđe u skupštinsku proceduru kada će biti usvojen po hitnom postupku. Pitanje je da li će i poslanici imati više od jednog dana da ga pročitaju. Nema veze, ionako već znaju kako će da glasaju.

PS
Što kaže moja baba, brži mi je jezik od pameti. Ministarstvo finansija je objavilo budžet na svoj sajtu. Može se naći ovde. Molim VRS da prihvati moje iskreno izvinjenje :)

Ukidanje privatizacije

U Skupštini je u proceduri Predlog o izmenama i dopunama zakona o radiodifuziji. Predložene izmene se odnose isključivo na obustavljanje privatizacije radio i TV stanica koje su protekle godine emitovale bar 800 minuta programa nedeljno na nekom od jezika nacionalnih manjina. One zadržavaju status javnog preduzeća. RTS neće biti jedina državna televizija.

Predlog zakona ne definiše precizno šta se dešava sa televizijskim stanicama koje pošto ostanu državne prestanu da emitiju program na jezicima nacionalnih manjina ili nastave da emitiju taj program u recimo isključivo posle ponoći. Mada, to je više manje nebitno. Najveći problem ovog zakona je što praktično osniva državna preduzeća. RTS i ove stanice naravno treba privatizovati. Stanice bi emitovale program na jezicima nacionalnih manjina ukoliko im je to isplatljivo. Meni nije teško da zamislim da ne postoje restrikcije radiodifuzne agencije da bi bilo više stanica a samim tim i više stanica koje bi emitovale program na jezicima manjina.