Pages

25 November 2011

Sukob na levici

Vreme je iznenađeno što im se desio incident na tribini o savremenoj levici organizovanoj sa Fridrih Ebertom. Ja sam iznenađen jedino time što tipove kao što je Trivunac neko poziva na tribine da govore. To je kao da su na tribinu o desnici pozvali Firera Davidovića ili onog Bogdanova iz Đenove.
Znamo da je progresivna Srbija bolećiva prema nasilnicima ako su oni pravog ideološkog opredeljenja, ali sada kada su počeli i njih da biju možda će opet razmisliti.

Pod "turskim jarmom" - jedna crtica

Islamizovani stanovnici mjesta Humci u Katunskoj nahiji bili su uzurpirali zemljište Cetinjskog manastira 1622. godine. Cetinjski vladika Mardarije potužio se kod područnoga kadije na tu uzurpaciju, i „kadija Humce izagna, a crkvi baštinu potvrdi kako je to baština crkovna otkad je crkva podignuta“. A onda, kad su se islamizovani Humci oglušili o izrečenu presudu, isti kadija je poslao čauše da ih privedu redu i zakonu. „Togda pašini čauši po pravdi Humce pohvataše i velmi svezaše i ljuto bez milosti biše toljagama“. A poslije te stroge fizičke kazne, kadija je donio ovu odluku: „I ako igda Humci htjeli bi što crkvi pritisnut u polje ili u goru, stavismo zaroka 40.000 globe i da dođe gospodar koji zemljom uspovijeda, ili bude Turčin ili hristijanin, sa vsemi vlasteli černogorskim da globu uzme, a Humce prežene preko mora ili preko planin. A baština crkvim ostade libera i da bude na vijeki.“


iz knjige Novaka Kilibarde "Usmena književnost Crne Gore".