Pages

07 April 2009

Srbija treba da uvede evro

Kaže MMF.

Ovde je jedan od naših prethodnih postova na tu temu.

Ponekad je pametnije ćutati

Za to vreme, niko se ne usuđuje da zatraži nacionalizaciju „Delte” ili bar izvuče zaključak da nikada više ne smemo dopustiti jednom čoveku da od njega zavisi privreda Srbije. Kaže Aleksandar Vulin sa setom se sećajući vremena kada je cela privreda zavisila od jedne žene.

Agitprop komesar poziva svakog ponaosob da ponovo razmisli i da sam sebi odgovori ima li hrabrosti da ćuti.

Dva članka

Okačio sam na SSRN dva članka koja sam poslao akademskim žurnalima, pa mazohisti mogu da skinu i pročitaju.

Prvi, malo kraći i lakši, je o razlozima rasta intervencionizma u ekonomiji i kritika postojećeg public choice objašnjenja.

Drugi je o ulozi različitih ustava i različitih ustavnih sudova u ekonomiji, uglavnom poređenje američke sa kontinentalnom evropskom praksom kroz istoriju i danas.