Pages

08 December 2008

Belorusija uvodi flat tax

Belorusija uvodi flat tax od prvog januara. Umesto progresivnog oporezivanja dohodka od maksimalnih 30 procenata uvodi se jedna stopa od 15 procenata. Alvin Rabushka je svojevremeno takođe rekao da je Srbija uvela flat tax 2003. godine. I Wikipedia danas zbog toga navodi Srbiju kao jednu od zemalja gde se primenjuje flat tax. To nije tačno jer u Srbiji trenutno postoje dve poreske stope za porez na dohodak. Ne mogu da se setim da li je to bio slučaj i 2003. ali mislim da nije.

Flat tax sam po sebi ne mora da bude sjajna vest. Daleko je važnija visina poreskih stopa. Ukoliko imate flat tax od skoro 36% kao Island onda srpski progresivni sistem sa stopama od 10 i 15 procenata izgleda primamljivije. Sa druge strane Hong Kong ima izuzetno progresivan sistem oporezivanja od 2 do 16 procenata sa mogućnošću korišćenja alternativnog minimalne poreske stope od 15%. Neki autori Hong Kong posledično svrstavaju u red zemalja sa flat tax sistemom a neki ne. To građanima Hong Konga nije ni bitno jer plaćaju najniže poreze na svetu. Osim ovog poreza i poreza na profit i imovinu tamo ne postoje drugi nameti. Nema PDVa, oporezivanja kapitala i poreza na plate, specifičnih za Srbiju.

Porez na plate bi među prvima trebalo ukinuti iz dva razloga. Prvo, direktan porez je poželjniji od indirektnog. Pošto se porez odbija od plate poreski obveznici nisu svesni koliko ih košta državni aparat. Drugo, svi prihodi pa i plate su oporezovani porezom na dohodak pa nema potrebe da se oporezuju dva puta. Naravno, ukoliko bi država želela da zadrži iste prihode morala bi da smanji neoporezivi iznos poreza na dohodak.

Konačno, pošto budžet najviše prihoduje od PDVa iako je u pitanju indirektan porez, i dalje ostajem pri predlogu da bi ukoliko se krene u radikalno smanjivanje poreza i potrošnje bilo najpraktičnije ukinuti sve ostale poreze.

Ekonomska geografija

PowerPoint koji će Paul Krugman predstaviti prilikom prijema Nobelove nagrade. Evo i dva naša posta o njemu posle nagrade.