Pages

07 April 2011

Zanimljiva korelacija

Veoma zanimljiv naslov danas u Politici - "Inflacija meri poverenje u guvernera".

Da vidimo grafikon:

Plava linija pokazuje ostvarenu međugodišnju inflaciju, a žute linije pokazuju cilj koji targetira Narodna banka, kao i donju i gornju granicu.

Mali podsetnik - Jelašić je ostavku podneo marta prošle godine, a novog guvernera smo dobili u julu