Pages

30 December 2006

Reakcije

Tri vrste reakcija u Srbiji na egzekuciju Sadama Huseina:

1 - Tako mu i treba
Ovih ima najmanje ali se mogu naći među komentarima na B92. Mi smo se u ranijem postu izjasnili u tom pravcu.

2 - Bio je zločinac ali smrtna kazna nije primerena bilo kome
Ovo je naš politički i intelektualni mainstream koji uglavnom ne razmišlja samostalno nego ponavlja šta god čuje iz Brisela. Ipak, razumljivo je da ima ljudi koji se dosledno protive smrtnoj kazni bez obzria na zločin.

3 - Sve su to režirali Amerikanci i Bušova kaubojska pravda.

Ovo su amaterski komentari. Šta god se misli o američkoj spoljnoj politici činjenice su da je iračka vlada samostalna i demokratski izabrana, da smrtna kazna tamo postoji, da je suđenje bilo dovoljno regularno i da je dokaza o masovnim ubistvima više nego dovoljno. Ali su izgleda najbrojniji. Čak i Ljiljana Smajlović, urednik Politike koja redovno prati događaje iz sveta: "Ovo je stara američka odluka koja je sada samo sprovedena, i teško je o njoj govoriti kao o demokratskoj ili legalnoj stvari."

Srećna Nova godina

Čestitike svim čitaocima Tržišnog Rešenja povodom Nove godine i od mene.

Vlada Srbije je ipak bila malo selektivnija od nas u svojim čestitikama. Oni su čestitali Novu godinu samo svojim zaposlenima, i to 13-om platom, u proseku 25-30 000 dinara.

Srećna Nova.