Pages

24 November 2009

Kome li je ovo palo na pamet?

Zakon o udruženjima, član 13.

Naziv udruženja mora biti na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu.

Naziv udruženja može sadržati pojedine strane reči ako one čine naziv međunarodne organizacije čije je udruženje član, ako su te reči uobičajene u srpskom jeziku, ako za njih nema odgovarajuće reči u srpskom jeziku, ili ako se radi o rečima na mrtvom jeziku.

Zašto državu zanima kako se zove neko udruženje, stvarno mi nije jasno.