Pages

21 August 2006

Soros u Danasu

List Danas donosi autorski tekst Georgea Sorosa u kome ovaj ponavlja neke od svojih tradicionalnih kritika na račun Bušove administracije, njene spoljne politike itd. Na sreću, ovaj put nas je uglavnom poštedeo svojih ponornih ekonomskih analiza opasnosti od globalizacije i svetskog kapitalizma. Ali, verujem da će Danas uskoro obezbediti i neki takav Sorosev prilog.

Za one koje to zanima, evo vrlo efektne i detaljne kritike Soroseve "političke filozofije" i njegovog ekonomskog diletantizma od strane George Reismana.