Pages

06 January 2011

Zašto je Afrika siromašna?

Prilog raspravi je sa aerodroma u Najrobiju. Napravili ljudi sami sebi VIP ložu i niko u tome ne vidi problem.
Inače sam u kratkom boravku u Africi primetio to generalno obožavanje državnih struktura. Svaki skupštinski poslanik ima titulu velečasni (honorable). Na jednom skupu prisustvovao je između ostalih i ministar iz vlade -- stigao je poslednji i kad je ušao svi u sali su ustali. U prvom trenutku nisam shvatio šta se dešava, a onda su mi objasnili da kada uđe ministar red je da se ustane.

Ni međunarodna zajednica izgleda da ne vidi problem u svemu ovome, jer ne samo da rado ustaju, nego daju i materijalni doprinos VIP-izaciji Afrike -- evo Lazarove dokumentacije o tome.

Spontana akcija

Putnici su opet spasili avion (iako ovaj napadač nije ni imao pravu bombu). To se sada već nekoliko puta dogodilo posle napada al-Kaide.
Jedini razlog zašto je napad 11. septembra uspeo je što putnici u avionu nisu mogli pretpostaviti da se radi o samoubicama, već su mislili da će ovi da se spuste na aerodrom i traže otkup. Sada to više nije slučaj i zato bilo koji terorista u punom avionu nema skoro nikakve šanse da uspe. To sve čini još manje smislenim stroge aerodromske kontrole (posebno su u Americi one prešle granicu apsurda, ljude skeniraju rentgenom pri ukrcavanju.)