Pages

18 August 2007

Kritična nestašica?

Da li je iko od vas primetio da nema hleba? Ja svakako nisam.

Zašto je to uopšte bitno? Pa, Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju (član 17.) je eksplicitno predviđeno da Vlada može da uvede zabranu izvoza neke robe samo u slučaju "kritične nestašice". U obrazloženju Uredbe kojom se zabranjuje izvoz pšenice, kukuruza, soje i suncokreta se ne navodi ni jedan jedini dokaz da je došlo do kritične nestašice. Navodi se da je došlo do rasta cena pšenice i kukuruza, da je rod soje ugrožen, a suncokret se praktično i ne spominje.

Vlada navodi dva obrazloženja koji po zakonu ne mogu da budu osnov za uvođenje zabrane - poremećaje na tržištu (na birokratskom jeziku to znači - "promena cene kojoj se nismo nadali") i pretnju makroekonomskoj stabilnosti (kada se Vlada naprasno i u pogrešnom trenutku seti da tako nešto treba da postoji). Po meni, donošenjem ove Uredbe nisu samo doneli glup propis (našta smo se već i navikli i o čemu je na TR-u već bilo reči), već su i prekršili zakon (našta smo se bili navikli, pa smo se malo odvikli, pa se sada polako ponovo navikavamo).

Iskreno, čini mi se da su prekršili i član 5. istog zakona, kojim se precizira da zahtev za uvođenje zabrane izvoza Vladi može da predloži isključivo ministarstvo nadležno za ekonomske odnose sa inostranstvom (sada za ekonomiju i regionalni razvoj). Iz samog stila pisanja obrazloženja (primer - "Donji listovi na stabljici su već počeli da žute, pa postoji opasnost da cvetovi odbace plod.") jasno se vidi da je obrazloženje pisao neko iz Ministarstva poljoprivrede, pa pretpostavljam da su ga i formalno oni predložili Vladi iako to po Zakonu ne mogu da rade. Imajući u vidu stav G17 po ovom pitanju (ili barem potpredsednice stranke), skoro sam siguran da je tako i bilo.