Pages

19 August 2006

Block o javnom školstvu

U koautorskom tekstu sa Andrew Youngom, Walter Block se bavi problemom javnog školstva u Americi. Pored istorijske rekonstrukcije kako je do etatizacije obrazovnog sistema došlo, meni je najupečatljivija sledeća rečenica: "Vlada može da kontroliše protok ideja i bez kontrole masovnih medija, ukoliko kontroliše obrazovni sistem".