Pages

13 September 2008

Doing business 2009

Upravo objavljeni izveštaj Svetske banke o poslovnom okruženju.  Cela top lista je ovde

Poredak prvih pet isto kao i prošle godine1. Singapur, 2. Novi Zeland, 3. SAD, 4. Hong Kong, 5. Danska.  Srbija je pala sa 91. na 94. mesto, Crna Gora je isto tu negde. 

Srbija je pala pre svega zbog daljeg pogoršanja u oblasti dozvola za gradnju, gde je sada na 174. mestu od ukupno 181 obuhvaćene zemlje.  Procedure traju dugo i koštaju mnogo.

Najbolja je sa druge strane u dobijanju kredita, na čak 25. mestu ukupno.  Zasluge za to idu konkurenciji na domaćem bankarskom tržištu.