Pages

08 January 2013

Nova vlada - nakon skoro pola godine


Nakon skoro pola godine nove vlade evidentno je da svi oni koji su sejali atmosferu straha nisu bili u pravu - barem kada je reč o tome gde Srbija treba da ide i šta da radi s Kosovom, pa završno sa još nekim pitanjima. Kada se sve sabere činjenica da umesto DS u vladi imamo SNS i ojačani SPS nije nešto posebno unazadila Srbiju. Jedini razlog tome je što cela ekipa, barem u vrhovima tih stranaka, shvata da pare ne padaju s neba, gde para ima i koje su cene ludiranja. Ako se samo setimo kako su nekada sa sve blagoslovom vrha vlasti postavljane blokade na Kosovu, a kako se sada sa tekom gutaju žabe, sve bude jasno. Mada su te žabe lekovite, već na srednji rok.

Međutim, za sada možemo samo govoriti o fenomenu jednako loše. U nekim oblastima radi se malo bolje, u nekim oblastima gore. U suštini, ako se izuzme hiper-agilni borac protiv posledica korupcije, veliki deo vlade i nižih službenika ide po inerciji - kao što je nekada davno rečeno, SNS će raditi isto što i DS samo još bolje. Tu se javlja osnovni razlog zašto mislim da će biti problema. Ko je posmatrao kadrove koji su imenovani na menadžerske funkcije u javnim firmama, na savetnička mesta i državnu upravu primetiće da je došlo do neviđene eksplozije imenovanja ljudi čija pozicija u mnogome prevazilazi njihove sposobnosti. Prvi put kada se odstupi od inercije, jer po inerciji se ne može ići u sadašnjoj situaciji, isplivaće sva nagomilana nesposobnost te ekipe. Potpuno je svejedno koji će biti vid borbe sa takvom stresnom situacijom - nečinjenje, ulaganje mnogo napora i traženje saveta drugih, prenebregavanje svoje nesposobnosti, čist javašluk, pokušaj da se otme za kratko vreme na poziciji - nijedan od načina borbe sa tom neusklađenošću obaveza i mogućnosti neće izaći na dobro. Ono što je loše, to je što ne vidim da je bilo volje za akvizicijama iole kvalitetnijih kadrova, čak i okviru samog SNS i SPS.

Čak i borba protiv korupcije, kojigod bili motivi i kolikogod bilo besmisleno udarati na posledice umesto na uzroke neće imati dobar rezultat. Ako se zadrže loši zakoni i podzakonski akti koji podstiču korupciju, usled pritiska odozgo desiće se (1) da korupcija postane još skuplja i komplikovanija na nižim nivoima, (2) da se od strane manjeg broja nižih činovnika loši zakoni počnu dosledno sprovoditi ili (3) da se počne bežati od odgovornosti u javašluk/nečinjenje.

Sve dok se ne bude jasno čulo šta su uzroci problema u kojima je Srbija i budu predložena smislena rešenja, ova vlada neće uraditi ništa, baš kao i prethodna. Ja za sada to nisam čuo, barem ne od vodeće ekipe.