Pages

14 September 2009

Norman Borlaug, RIP

Umro je Norman Borlaug, otac Zelene revolucije. Uvođenjem novih tehnologija u poljoprivredi počev od 1960-ih i njihovim širenjem među siromašnijim zemljama, Borlaug je verovatno spasao više ljudskih života nego bilo koji drugi čovek u istoriji. Ovaj grafik pokazuje rast pšeničnih prinosa u siromašnim zemljama posle uvođenja Borlaugovih inovacija.

To je vrsta ljudi koju klasični liberali slave. Kao što kaže David Boaz, istoričari su mnogim masovnim ubicama među vladarima dali prefiks "Veliki", dok ljudi poput Borlauga dobiju malo pažnje u udžbenicima. Mediji oplakuju političare kao poslednjih dana Teda Kennedyja, a jedva da su i javili za Borlaugovu smrt ovog vikenda. Borlaug naravno nije bio ni sasvim nepriznat, 1970. je dobio Nobelovu nagradu za mir.