Pages

22 August 2007

Flat tax

Češka je još jedna zemlja koja je uvela jedinstveni porez na dohodak - od 1. januara 2008. biće 15%, a od 2009. smanjuje se na 12.5%.

Zanimljivo je videti razloge zbog kojih političari uvode jedinstvene, odnosno odustaju od progresivnih poreza. U češkom slučaju to je efekat ugledanja. Estonija, Slovačka i ostale zemlje istočne Evrope su uveli ravan porez i to se pokazalo uspešnim. Kada se doda uticaj stranke Vaclava Klausa, pretpostavljam da je postojala jaka struja koja se zalagala za ovu reformu.

U Srbiji je (relativno) ravan porez uveden čini mi se iz pragmatičnih razloga, u sklopu opšte poreske reforme čiji je glavni cilj bio pojednostavljenje komplikovanog poreskog sistema. Ravan porez je bio najjednostavniji, pa je kompromis pronađen u sadašnjem sistemu sa samo dve poreske stope. Osim toga, zbog problema sa izbegavanjem poreza, znalo se da bi progresivni porez bilo jako teško prikupiti. I danas, zbog poreza i doprinosa poslodavci prijavljuju plate manje od stvarnih, a tek bi to bio slučaj sa progresivnim porezom.