Pages

07 September 2006

Indeks ekonomskih sloboda

Izašao je novi Indeks ekonomskih sloboda kanadskog Fraser instituta. Najboljih pet zemalja na listi: Hong Kong, Singapur, Novi Zeland, Švajcarska, SAD.

Irska, po čijem modelu se kao što znamo Srbija sada razvija je šesta. Odlično.

Među 130 rangiranih zemalja nema Srbije, bez objašnjenja. Crna Gora je takođe izostavljena sa formalne liste, ali sa priloženim objašnjenjem da se radi o novoj državi. Napravljena je neformalna procena za Crnu Goru, prema kojoj ona deli 65-68 mesto, sa Ugandom, Tanzanijom i Namibijom. Što nije loše kao što izgleda, jer su Slovenija i Hrvatska na 74. mestu, Rumunija na 95., a Makedonija na 102. Iz regiona je najbolja Mađarska koja je 20-ta.

Indeks Fraser instituta je veoma kvantitativan. Za razliku od sličnog i možda popularnijeg indeksa Heritage fondacije Fraserov indeks se manje oslanja na slobodne kvalitativne procene, a više na suve podatke. Podaci sa papira ponekad nisu dovoljni za procenu prave situacije, ali daju veću objektivnost. U svakom slučaju dva indeksa se dosta podudaraju, sa Hong Kongom i Singapurom tradicionalno na prva dva mesta. I oba neobjašnjivo izostavljaju Srbiju. Danas je Boris Tadic bio gost i održao govor na Heritage fondaciji sa Kimom Holmsom, urednikom Heritagevog indeksa kao domaćinom, pa će to možda podsetiti Heritage da uključi Srbiju u svom indeksu koji izlazi krajem godine.