Pages

29 September 2009

Na strništu

Samostalni sindikat Centra za strna žita u Kragujevcu najavio je da će zbog lošeg stanja u toj ustanovi zaposleni javno spaliti svoje doktorske disertacije, naučne radove, diplome i knjige iz kojih su učili. Tim gestom zaposleni žele da pokažu "neodgovornost države prema njenom vlasništvu i najvažnijem resursu modernog društva - znanju". Poslovni račun Centra je u blokadi, telefoni su isključeni, nedostaju sredstva za obavljenje nadležnih poslova u poljoprivredi, a zaposlenima četiri meseca nisu isplaćene zarade.
Sindikat ukazuje i na problem zemljišta Centra koje je pripremljeno za specijalne namene i izvođenje naučnih ogleda, a oduzima se bez nadoknade i pretvara u građevinsko zemljište. Prema navodima sindikata tim gestom počinje borba za opstanak naučne ustanove stare 111 godina.


Za mene još jedan dokaz više da država ne treba da finansira nauku kako to danas čini, niti da sprečava prelazak sa potpuno neefikasne sitnoseopstveničke poljoprivrede na poljoprivredu privatnih veleposeda. Mada mi se čini da ne treba da simbolički spaljuju godine svog rada nego da pređu u privatni sektor koji će sigurno znati da valorizuje njihova znanja ili eventulno da traže da se njihov institut privatizuje. Moguće je da će se većina iznenaditi, bilo pozitivno, bilo negativno.

Crni flor

Bez želje da poentiram da je naša država pokazala da ne zna da radi ni ono što joj je osnovna funkcija, a to je da zaštiti živote i imovinu svojih građana i stranaca koji žive ili su gosti u Srbiji.

Četvrtak 17h.