Pages

17 May 2007

Korupcija kao prioritet

Blic navodi da je borba protiv korupcije jedan od pet prioriteta nove vlade. Jedan od metoda koji bi trebalo da se koristi u ovoj "borbi" je i posvećenost policije i pravosuđa u iskorenjivanju svih oblika korupcije.

U Srbiji se već duže vremena prodaje magla oko korupcije i njenog iskorenjivanja. Stvar je jednostavna, više regulacija, više prostora za korupciju. I obrnuto. Policijske akcije protiv carinskih i sličnih mafija su možda medijski interesantne ali nikako ne rešavaju problem. Na primer, jedino rešenje za smanjenje korupcije na carini je ukidanje ili značajno smanjenje carinskih stopa.

Slično, rešenje za zdravstvene i obrazovne mafije je deregulacija tržišta, odnosno uvođenja jednakih pravila igre za privatne bolnice i škole kao i za državne. Ukoliko se za neku bolnicu ili školu pročuje da je korumpirana gubiće učenike ili pacijente, što će biti najveći motiv za iskorenjivanje korupcije.

Korupcija je isključivo problem državnog sektora. Manje države, manje korupcije. Saveti, komisije, agencije, međuresorske grupe neće rešiti ovaj problem. Nažalost, niko od stručnjaka iz navedenih institucija ili vlade ne predlaže deregulaciju kao rešenje. Smeta im drvo da vide šumu.

Liberali i abortus

U prethodnom postu Lazar kaže da liberali nemaju jedinstveni stav po pitanju abortusa. Problem je u tome što nema saglasnosti o tome kako se tretira fetus. Ako fetus nije živo biće, onda je žena naravno slobodna da izvrši abortus. Ali ako mislimo da život počinje od trenutka začetka, onda majka nema tu slobodu, jer je abortus jednak ubistvu.

Ja bih rekao da su liberali uglavnom, i pored ove intelektualne nedoumice, instinktivno za slobodu abortusa. Jedino im nedostaje dobar argument. Najbolji razlog koji mogu da ponude je da fetus nije živo biće, a to je diskutabilno.

Genijalni Murray Rothbard se pobrinuo i za to. Sa njegovim argumentom moguće je da se liberali zalažu za slobodu abortusa čak iako se misli da je fetus živ. Samo se treba držati prvog pravila liberalizma da svi imaju jednake slobode: svako je slobodan da radi šta hoće sve dok ne povredi ista takva prava drugih, ali i niko nema nikakvog prava da zahteva nešto od drugih.

Rothbard kaže ovako:
U redu, pretpostavimo, kao što konzervativci misle, da je fetus živo biće. Ono prema tome ima jednake slobode kao i svi ostali. Ali koje živo biće ima pravo da bude neželjeni uljez u nečijoj utrobi?

Surovo precizno.

Izvesni Boban mnogo zna

Pročešljajte po komentarima, ima dosta zanimljivosti.