Pages

09 January 2007

Ministry of Silly Walks

Pajtonovci bi danas našli nepresušnu inspiraciju u inovacijama francuske politike&birokratije. Nakon ministarstava socijalne kohezije, solidarnosti, decentralizacije i sličnih bizarnih tela, naziremo uvođenje još jednog - za beskućnike. Nova politička mantra glasi kao ona reklama: "Gajba za sve"! Širak planira da realizuje ljudsko pravo na stan. Kome trebaju kvadrati, ode kod nadležnih i nema više niko da kampuje pored Sene. Ta performativna parada sa beskućnicima je, usput budi rečeno, divan primer rentsikerske škole smera "uhvati na sentiš" koju praktikuje organizacija zabavnog naziva Deca Don Kihota ( "Les Enfants de Don Quichotte").

Ne znam šta je brižnu Marijanu sprečavalo do sada u realizaciji ovog plemenitog prava na stan(kad ga i francuski ustav pominje). Možda to što ideja mnogo liči na scenario za nastavak onih dragih serija Leteći cirkus...ili Yes, Prime Minister?

Nauka, bre

Svetska oligarhija, dok u potpunosti ne ostvari svoj cilj – potčinjavanje svojim interesima privrede određene konkretne zemlje i izvlačenjem iz njih maksimalnih profita – nekoliko godina unapred pronalazi i priprema domaću kvazi elitu (pre svega, mondijalističke provinijencije koja po svom mentalnom sklopu ima materijalistički pogled na svet i u skladu sa njim usvojeni sistem vrednosti) koja bi u pogodnom trenutku zauzela ključna mesta u državi. Kada se stvore političke pretpostavke za to, od naročitog značaja je da se pripadnici te elite nađu i na mestima sa kojih treba da se kreiraju i sprovode ekonomske promene u zemlji. Preko njih se nude već gotova rešenja za vođenje ekonomske politike (po pravilu, u duhu Vašingtonskog konsenzusa ), predlažu se i “nezavisni” ekonomski eksperti i savetnici iz inostranstva, te se obećava izdašna ekonomska pomoć.

Ovo je sa sajta onog naučnog časopisa kojeg, kako smo saznali, osim Telekoma Srbije finansira i Ministarstvo za nauku itd.