Pages

11 November 2008

Kontradiktornosti

Uprošćeno posmatrano, postoje dva pogleda na glavnog uzročnika trenutne finansijske krize: "kriva je država" (liberali) i "krivo je tržište" (praktično svi ostali). Takođe, postoje dva pogleda na to kako se treba boriti sa efektima krize: "neka investitori sami snose troškove svojih loših odluka " (liberali) i "mora država da pomogne kako se kriza ne bi proširila" (svi ostali).

Da li su oba pogleda kontradiktorna? Mislim, ako verujete da je kriva država, onda je valjda fer da država pokrije deo troškova do kojih je dovela lošom regulativom. Sa druge strane, ako verujete da je krivo "tržište", zašto bi onda država pomagala?

Mislim da mogu da objasnim da liberalni stav nije kontradiktoran, ali zaista ne mogu da nađem objašnjenje za stav svih ostalih. Naime, ako već verujete da su krizu izazvali pohlepni kapitalisti, zašto onda podržavate mere koje će im pomoći?

Što se liberalnog stava tiče, kada bi zaista postojala "država", stav bi bio kontradiktoran. Međutim, činjenica je da, kada govorite o uzročniku krize, umesto "država" treba da piše "političari i birokrate", a kada govorite o pomaganju, umesto "država" treba da piše "poreski obveznici". Ako tako posmatrate stvari, nije prosto kriva "država", već neki sasvim konkretni političari i birokrate u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, a pare treba da daju neki veoma konkretni poreski obveznici.

Pošto je nemoguće tužiti političara za štetu koju je nekome, potpuno u skladu sa zakonom naneo, a nije fer tražiti od građana da plaćaju za tuđe greške, stav liberala je onda "Moraš da ukalkulišeš i regulatorni rizik u svoje poslovne odluke. Ako to ne uradiš, sam si kriv, nisu ti krivi političari i nemaš pravo da od poreskih obveznika tražiš nadoknadu".

Alternativni mehanizam bi bio da političari sopstvenom imovinom odgovaraju za politiku koju vode.

Spinovanje

Richard Dawkins, poznati britanski ateista, je pokrenuo kampanju i okačio banere na londonske autobuse sa natpisom: Bog verovatno ne postoji. Zato prestatnite da brinete i uživajte u životu.

Metodistička crkva mu se zahvalila na pokretanju kampanje i na njegovoj podršci promovisanju interesovanja za Boga.

Konstruktivno

Greg Mankiw nudi par saveta Obami.