Pages

09 March 2007

Nije trenutak II

Predsednik PKS Milosavljević u Ekonomistu daje pisani odgovor na pitanje zašto članstvo u PKS nije, kao u slobodnom svetu, dobrovoljno. Prvo ova monumentalna misao:
Kada bi se prešlo na dobrovoljno članstvo, Komora bi morala da reducira deo aktivnosti, koje sada radi besplatno za potrebe privrede.
Kaže besplatno! Samo što je članstvo obavezno!?

A onda mala relativizacija:
... od oko 300.000 preduzeća i preduzetnika, svega 6-7 hiljada plaća članarinu. Nikada u istoriji PKS nije tužila nekoga što ne plaća članarinu.
Znači da Milosavljavić ni sam ne veruje da članstvo stvarno treba da bude obavezno. Da veruje da treba, onda bi insistirao na plaćanju i tužio one koji ne plaćaju -- i tada bi mu se moglo oprostiti, jer može biti da čovek samo ne razume stvari. Ali ovako pokazuje svoju hipokriziju.

I na kraju, pošto u celom tekstu dokazuje da članstvo treba da bude obavezno, obaveštava nas:
PKS se, inače, priprema da u narednih 3-5 godina sama predloži prelazak na dobrovoljno članstvo.

Ne, ne priprema se. Za to nisu potrebne petogodišnje pripreme. Nego nas Milosavljević samo odobrovoljava jer zna da to što radi nije lepo.

Proces

U Kuriru, ko nije video.