Pages

13 November 2012

Zašto rastu cene?

B92 i analitičari opet brkaju vrednost funkcije sa prvim izvodom:

Cene u Srbiji rastu zbog prekomerne javne potrošnje i monopolskog položaja određenih privatnih i javnih preduzeća.

Zar ti monopolisti nisu već bili podigli cene do maksimuma? Kako ih onda sada ponovo povećavaju?

Monopoli možda imaju visoke cene, ali ne mogu stalno da ih povećavaju. Ako su problem visoke cene, vidite to sa monopolima. Ali ako govorite o rastu cena, obratite se Narodnoj banci.