Pages

13 July 2009

174 mph

Pogledajte zanimljivu vizuelizaciju kretanja američkog javnog duga.