Pages

22 April 2009

"Vrana vrani oči ne vadi"
"The whole notion was that if we showed courtesy or opened up dialogue with governments that had previously been hostile to us, that that somehow would be a sign of weakness," Obama said, recalling his race for the White House and challenging his critics today.

"The American people didn't buy it," Obama said. "And there's a good reason the American people didn't buy it _ because it doesn't make sense." kaže Obama.

Još da je zainteresovan za ratifikovanje i free trade sporazuma sa Uribeom (Kolumbija), kao za ljubavisanje sa Kastrom i Čavezom...

Bagzi +

Saramanga:
Dok sam bio direktor NIS-a, ni jedan jedini dinar nisam uplatio niti dao Demokratskoj stranci. Na kraju, sve se to lako da tehnički proveriti u knjigovodstvu preduzeća.


Naravno da neće da nema ugovora sa DS niti BT potpisa u knjigama. Ono što verovatno može da se nađe su ugovori o NISovoj kupovini proizvoda i usluga po netržišnim cenama čija razlika se daje DSu.

Ova afera sa Kneževićem je sjajna jer po prvi put neko ko je očigledno bio umešan u finansiranje partije je odlučio da progovori. Tužilac, ako ima iole odgovornosti ili bar ambicija, treba da pažljivo sluša i razmišlja o statusu zaštićenog svedoka. Goran Knežević izvlači slučaj iz domena javne tajne i svojim svedočenjem može da dovede do promene poslovanja stranaka u Srbiji.