Pages

31 March 2008

Nemaju ili neće

Trećina onih 40 miliona Amerikanaca koji nemaju zdravstveno osiguranje ima porodični prihod iznad $50,000 godišnje. Odavde.

Ne znam kako to drugačije da protumačim nego da ga ljudi neće.

Osiguranje košta $1,000-3,000 godišnje, a bilo bi i jeftinije da ga savezne države ne regulišu, da ne insistiraju na najkvalitetnijem osiguranju čime diskriminišu protiv ostalih, da ne ograničavaju pravo kupovanja osiguranja iz drugih saveznih država, itd. I umesto da se te barijere uklone, sada će ako pobedi kandidat Demokrata gotovo sigurno biti nametnuto i obavezno osiguranje.

Goli otok

Raul Castro se smilovao i dozvolio Kubancima da imaju mobilne telefone. Dozvolio! Nisam ni znao da su bili zabranjeni.

Zaista tužan tekst. A podsećam da Srbija sa ovim kriminalnim gangom koji sebe naziva kubanskom vladom održava odlične diplomatske odnose. Svake godine ih po neko od ministara poseti.

Uvoz polovnih kompjutera

Veselin Jevrosimović, vlasnik ComTrade-a, za Politikin poslovni klub, odgovarajući na pitanje šta bi uradio kada bi bio ministar, kaže:

"Stvarno bih zabranio uvoz polovnih računara."

Koliko ja znam, uvoz polovnih računara je već zabranjen. Pretpostavljam da se reč "stvarno" iz Jevrosimovićeve izjave odnosi na to da se ta zabrana baš i ne sprovodi, ne znam.

Bazelskom konvencijom, koju je Srbija potpisala 2000. godine je regulisana međunarodna trgovina "opasnim i ostalim otpadom". Odluka naše vlade da zabrani uvoz polovnih kompjutera se zasniva na toj konvenciji.

Međutim, problem je u tome što je konvencijom otpad definisan kao "proizvod koji se više ne može koristiti". Činjenica da je u Srbiji zabranjen uvoz dva meseca starog kompjutera, zbog zaštite životne sredine, predstavlja izigravanje Bazelske konvencije, jer se prosto ne radi o otpadu. Da smo članica STO-a, to bi moralo da se ukine.

Prosto rečeno - radi se o staroj, dobroj, zaštiti domaće industrije i ta odluka nema apsolutno nikakve veze sa zaštitom životne sredine.