Pages

10 January 2010

Da li evro ima alternativu?

Do sada sam više puta čuo argument da bi unilateralno uvođenje evra predstavljalo problem prilikom pregovora o ulasku u EU. Labus efikasno demistifikuje problem:

Da liulazak u EU predstavlja prepreku za uvođenje evra kao platežnog sredstva? Nikako.... Ko danas tvrdi da će nas evro diskvalifikovati za članstvo u EU naivno veruje da će nas tamo primiti sa visokom inflacijom, preteranim budžetskim deficitom ili nekontrolisanim javnim dugom – sve pod uslovom da koristimo dinare, a ne evro.

Nije pitanje da li možemo da priuštimo da pređemo na evro već da li možemo da priuštimo da i dalje koristimo dinar.