Pages

11 January 2012

Malo bliske istorije koju smo zaboravili

Današnja Vlada Srbije ima 20 članova. Previše, ako mene pitate.

Sa druge strane, pre 12 godina imali smo dve vlade - republičku i saveznu, koju Crna Gora nije priznavala, već su se sve odluke odnosile samo na Srbiju.

Republička Vlada je imala 36 članova (predsednik, pet potpredsednika, 23 "klasična" ministra i sedam bez portfelja) , a Savezna je u jednom trenutku imala 32 člana (predsednik, šest potpredsednika, 18 "klasičnih" ministara i sedam ministara bez portfelja).

Sve u svemu, Srbija je tokom 2000. godine imala 68 ministara. Brzo smo zaboravili.