Pages

06 January 2009

Spisak

Šta mislite, koliko u Srbiji ima javnih preduzeća? 20, 50, 100?

Po ovom spisku Narodne banke, ima ih oko 500 (mrzelo me je da brojim, ali dokument ima 34 strane sa po 16-17 javnih preduzeća po strani).

Najveći deo su lokalna komunalna preduzeća (vodovodi, groblja, parking servisi, toplane i slično), ali ima i nekih preduzeća za koja apsolutno nemam pojma čemu služe i čime se bave. Na primer, Opštinska stambena agencija Kraljevo. Takođe, ima dosta takozvanih Direkcija za izgradnju, koje su, iz meni popuno nepoznatih razloga, javna preduzeća a ne državni organi. Valjda zato što, da su državni organi, ne bi imali upravne odbore.

Pejović

Najbolja stvar kod Stiva Pejovića je razoružavajuća jasnoća. Sećam se njegove definicije kapitalizma u jednoj od knjiga svojinskim pravima, kao sistema u kojem postoje: 1) privatna svojinska prava, 2) sloboda ugovora, 3) konstitucionalno ograničena država. Rečeno u isto vreme jednostavno i precizno, ili što bi matematičari rekli, tri neophodna i dovoljna uslova za postojanje kapitalizma. Tada sam shvatio da kapitalizam ne čine visoke zgrade i dim iz fabrika, nego institucionalna podloga.

Evo i sada u sličnom stilu:

Sudeći po onome što čitam u srpskoj štampi (uključujući i Peščanik), mnogi intelektualci veruju da je trenutna ekonomska kriza pokazala kako kapitalizam ne funkcioniše. O „slomu“ kapitalizma najglasnije govore svakojaki socijalisti i levičari-socijaldemokrate. Oni to govore još od 1917, što slom kapitalizma čini najdužim procesom u ljudskoj istoriji. Pa ipak, ekonomska istorija i empirijski dokazi pokazuju (1) da su ekonomske recesije privremene devijacije tekućeg ekonomskog rasta u zemljama kapitalizma, i (2) da je ekonomska stagnacija trajno obeležje socijalističkih država.

Pogledajte i ostatak za odličan članak o Teksasu.