Pages

29 July 2006

Koliko košta krv?

Francuski sociolog Remon Budon kaže da je glavna zamerka liberalno orijentisanim intelektualcima to da su Genussmensch ohne Herz, tj. bonvivani bez srca (i duše). Ovo je naročito primetno u raspravama oko nekih osetljivih pitanja.

Uzmimo problem transfuzije krvi. Diskusija o tome vodi se na blogu B92.

Zastupnici tržišnog rešenja pokušavaju hladne glave (pošto srce nemaju) da ponude racionalne i izvodive opcije. Kritičari se pak, pozivaju na solidarnost, kolektivizam i nehumanost marketizacije u sferi ljudskih organa i sl. Mada je možda ova druga varijanta zaista dokazala da njeni zastupnici imaju srce (i dušu), ispostavilo se da taj model jednostavno - ne radi. Ljude do sada nije dovoljno motivisalo moraliziranje da treba da daju (krvnu) žrtvu. Da probamo sa nečim interesnim, novčanim i merljivim?