Pages

16 January 2007

Srpski univerzitet u bolonjskoj močvari

Kritika bolonjskog procesa u Vremenu. Prava insajderska - autor Dušan Pavlović sa FPN. Njegova analiza kaže otprilike bolonjski proces unosi samo formalne promene na državnim univerzitetima. Meni je ovo logična opservacija, pošto ne izgleda prirodno da subjekt i objekt reforme budu isti ljudi. Mada, ko zna, ako se baron Minhauzen izvukao iz močvare vukući samog sebe za perčin... Izgleda da Pavlović prećutno sumnja u kapacitete srpskog akademskog Minhauzena (ali o tome najmanje govori). Cela priča počinje da se vrti oko - države.

Kvalitet obrazovnog procesa po Bolonji zahteva male grupe, mentorski pristup i slično. E sad, kako to postići na fakultetima koji imaju sumanute cifre upisanih studenata? Pavlović rešava jednačinu za uspešan izalazak iz močvare:

Varijanta A: povećati broj nastavnika. To bi značilo smanjenje plata svima, probleme oko pronalaženja kvalitetnog kadra, problem sa prostorom. Ne ide.

Varijanta B: smanjiti broj studenata. To bi značilo manje školarina, odnosno manje para, odnosno manje plate nastavnika. To bi značilo i manje sredstava iz budžeta. Ne ide.

Varijanta C: smanjiti broj studenata i povećati školarine. To bi bilo "socijalno neprihvatljivo" (citiram). Ne ide.

Varijanta D: smanjiti broj studenata prema proceni fakulteta, povećati budžetska sredstva fakultetima tako "da uprave fakulteta, prilikom pravljenja te procene, ne budu opterećene novcem i platama". Bingo. Ovo je za Pavlovića pravo rešenje. Ako se to ne uradi, doći će do pogubnog ishoda tržišne bitke između privatnih i državnih fakulteta: odliva kadrova i studenata sa državnih fakulteta...

Ja stvarno ne znam zašto tu "katastrofu" Pavlović ne posmatra sa vedrije strane. Uprava i nastavnici konačno će moći da prestanu sa ponižavajućim cenkanjem oko broja studenata. Država će imati manje troškove oko nalaženja dovoljnog broja hangara da smesti one hiljade i hiljade nesrećnika koji upisuju državne fakultete. Da ne pominjem dobrobit studenata (u svim ustanovama). Državni fakulteti će nastaviti da žive u srećnoj zajednici living apart together, neće država dirati svoje omiljene feudalce. To smo već videli. Ceo sistem je istumban (bar formalno), novi zakon je uveden, svi su u bolonjskoj močvari do guše,..a jedina organizaciona promena za koju znam na državnim fakultetima jeste onaj anšlus više škole za vaspitače koji je nedavno izvrši Učiteljski fakultet u Bgd.